ติดต่อเรา

บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด
สำนักงานใหญ่และที่ตั้งโรงงาน

นิคมอุตสาหกรรมบางปู 276 หมู่ 4 ซอย 4 บี
ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 ประเทศไทย